บอร์ด ความรัก,รักตัวเองคือแบบนี้ ประสบการณ์ช.. เนื้อหาโดย poolly               การรักตัวเองคือ การยอมรับตนเอง ความเห็นอกเห็นใจตนเอง และความนับถือตนเองในเชิงบวก ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนที่คุณสามารถทำได้เพื่อส่งเสริมความรักตนเอง1. **ฝึกความเห็นอกเห็นใจตนเอง**: ปฏิบัติตนด้วยความเมตตาและความเข้าใจแบบเดียวกับที่คุณมีต่อเพื่อน รับทราบข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดของคุณโดยไม่วิจารณ์มากเกินไป แทนที่การตัดสินตนเองด้วยความเห็นอกเห็นใจตนเอง 2. **โอบรับความเป็นเอกลักษณ์ของคุณ**: รับรู้และชื่นชมในจุดแข็ง พรสวรรค์ และคุณสมบัติที่ทำให้คุณไม่เหมือนใคร ยอมรับความเป็นตัวของตัวเองและชื่นชมสิ่งที่ทำให้คุณแตกต่างจากคนอื่นๆ 3. **ฝึกฝนการดูแลตนเอง**: จัดลำดับความสำคัญของความเป็นอยู่ที่ดีทางร่างกาย อารมณ์ และจิตใจของคุณ มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่หล่อเลี้ยงร่างกายและจิตวิญญาณของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย ทำงานอดิเรก ทำสมาธิ หรือใช้เวลากับคนที่คุณรัก 4. **กำหนดขอบเขตที่ดี**: เรียนรู้ที่จะกำหนดขอบเขตที่ปกป้องสุขภาพทางอารมณ์และจิตใจของคุณ การพูดว่า "ไม่" เมื่อจำเป็นและสร้างพื้นที่ให้ตัวเองจะช่วยรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเอง 5. **ทิ้งความคิดเชิงลบ**: ตระหนักถึงการพูดถึงตัวเอง ด้วยข้อความยืนยันและแง่บวกเกี่ยวกับตัวคุณ 6. **ให้อภัยตัวเอง**: ทุกคนทำผิดพลาดได้ แทนที่จะเก็บความรู้สึกผิดหรือเสียใจ ฝึกให้อภัย เข้าใจว่าการทำผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นมนุษย์และเป็นโอกาสในการเติบโต 7. **ฝึกสติ**: ใช้เทคนิคการเจริญสติเพื่อให้อยู่กับปัจจุบันและจดจ่อกับช่วงเวลาปัจจุบัน สิ่งนี้สามารถช่วยลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับอดีตหรืออนาคตและส่งเสริมความรู้สึกสงบภายใน 8. **ล้อมรอบตัวเองด้วยการคิดบวก**: ล้อมรอบตัวเองด้วยผู้คนที่ยกระดับ คิดบวก และสนับสนุนคุณ จำกัดการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่คิดลบหรือบั่นทอนคุณค่าในตัวเอง 9. **เฉลิมฉลองความสำเร็จ**: รับรู้ถึงความสำเร็จของคุณ ไม่ว่าจะดูเล็กน้อยเพียงใด การฉลองความสำเร็จของคุณไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่สามารถเพิ่มความนับถือตนเองได้ 10. **มีส่วนร่วมในการไตร่ตรองตนเอง**: ใช้เวลาทบทวนความคิด ความรู้สึก และประสบการณ์ของคุณ การจดบันทึกเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการทำความเข้าใจอารมณ์และรูปแบบของคุณ 11. **ฝึกความกตัญญูกตเวที**: มุ่งเน้นด้านบวกของชีวิตและสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณ ความกตัญญูสามารถเปลี่ยนมุมมองของคุณและช่วยให้คุณชื่นชมตัวเองอย่างเต็มที่มากขึ้น 12. **ขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญหากจำเป็น**: หากคุณกำลังต่อสู้กับการรักตัวเองเนื่องจากปัญหาทางอารมณ์หรือปัญหาสุขภาพจิตที่ลึกลงไป ให้ลองขอความช่วยเหลือจากนักบำบัดหรือผู้ให้คำปรึกษาที่สามารถแนะนำคุณในการเดินทางได้ จำไว้ว่าการรักตัวเองคือการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องซึ่งต้องใช้เวลาและความพยายาม อดทนกับตัวเอง และจำไว้ว่าคุณมีค่าควรแก่ความรักและการยอมรับทั้งจากผู้อื่นและจากตัวคุณเอง