๕อันดับldquoพระมหากษัตริย์ไทยที่มีพระภรรยาเจ้าและพระสนมเยอะที่สุดบอร์ด สาระ เกร็ดน่ารู้ เนื้อหาโดย JaiKwang"พระมหากษัตริย์ไทยที่มีพระภรรยาเจ้าและพระสนมเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย"อันดับที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  (รัชกาลที่๑)  มีพระภรรยาเจ้าและพระสน ทั้งหมด ๕๑ พระองค์อันดับที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่๓) มีพระภรรยาเจ้าและ พระสนมรวมทั้งหมด ๕๓ พระองค์อันดับที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่๔) มีพระภรรยาเจ้าและพระสนมรวมทั้งหมด ๕๗ พระองค์อันดับที่ ๒ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่๒) มีพระภรรยาเจ้าและพระสนมรวมทั้งหมด ๕๘ พระองค์อันดับที่ ๑ พระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่๕) มีพระภรรยาเจ้าและพระสนมรวมทั้งหมด ๑๕๒ พระองค์