Working: 24 hours/7 days

การแก้ปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

การแก้ปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราชบอร์ด ข่าววันนี้ เนื้อหาโดย Wut15การแก้ปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เพื่อให้คนไทยได้มีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น โดยยึดรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและไม่แก้ไขในหมวดพระมหากษัตริย์ โดยรัฐบาลจะหารือแนวทางในการทำประชามติที่ให้ความสำคัญกับการทำให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมออกแบบกฎกติกาที่เป็นประชาธิปไตย ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน รวมถึงการหารือแนวทางการจัดทำรัฐธรรมนูญในรัฐสภา เพื่อให้ประเทศสามารถเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง.เศรษฐา ทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา 11 กันยายน 2566

Recent Posts
"เปิ้ล นาคร" โพสต์เดือด นักกีฬาเจ็ทสกีไทยที่ได้อันดับ 1 ของโลก โดนยกเลิกเงินสนับสนุน ด้วยเหตุผลของผู้ใหญ่
ประเทศที่มีจำนวนประชากรรวมทั้งหมดน้อยกว่าสองหมื่นคน
ซูเปอร์โพลเผยผลสำรวจชี้ ปชช. ยอมรับ "เศรษฐา" เป็นนายกฯ เกินครึ่งเชื่อมั่นปากท้องแก้ได้
เมื่อน้องเหมี่ยวง่วงนอน จะได้ภาพประมาณไหน
อยากให้ลูกฉลาด สมองไว ต้องกินอะไรคะ