บอร์ด ความรัก,ไม่คิดว่าจะต้องเจอคนแบบนี้ ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย อิงฟ้า นร๊คุนเคนยเจอไม คนที่ต่อหน้าพูดอย่างลับหลังพูดอย่าง คนที่ทีอัคติต่อคุนถึงแม้ว่าคุนจะทำดีแค่ไหนคุนก็ผิดในสายตาเขา ให้ความสำคัญไม่เท่ากันทั้งๆๆที่เป็นคุนเป็นลูกศิษเหมือนๆๆ กันแต่เขากลับทำกับคุนเหมือนไม่ใช้ศิษ   นี่หรือเป็นผู้ให้ความรู้ที่ดีกับคุน