บอร์ด ความรัก,วิถีการกระทำที่ถูกต้องทางจิตวิญญาณ ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย มารคัสวิถีการกระทำที่ถูกต้องทางจิตวิญญาณ///////หลังจากจบภารกิจในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาและฟื้นฟูพลังจิตที่ใช้ไปแล้ว ผมจึงหันมาโฟกัสที่การบำเพ็ญเพียรทางจิตต่อเพื่อเตรียมตัวสำหรับการทำพิธีทางจิตเพื่อบ้านเมืองครั้งที่ 5 ในต้นปีหน้า.....คนเราต้องใช้การกระทำเพื่อเข้าถึงการ 'ไม่กระทำ'จิตเดิมแท้เป็นมหาสมุทรแห่งความสงบที่ไร้คลื่นการเปลี่ยนแปลง จึงเป็นอุตมเหตุ และเป็นญาณปัญญาอันสมบูรณ์ในตัวเองมนุษย์จะเข้าถึงจิตเดิมแท้ได้ก็ต่อเมื่อพิชิตมายาได้แล้วเท่านั้นผู้บำเพ็ญต้องใช้ "ลมปราณกรรมฐาน" (ลม 7 ฐาน) อบรมปัญญาญาณในตนฐานทั้ง 7 หรือจักระทั้ง 7 ต้องเป็นศูนย์กิจกรรมทางจิตวิญญาณของผู้บำเพ็ญเพราะการเพ่งจิตและปราณที่จักระในไขสันหลังจะทำให้ผู้บำเพ็ญเข้าถึงภาวะไร้การสั่นสะเทือน หรือไร้การกระทำที่สมองใหญ่หรือจักระที่ 7 (แสงแห่งดอกบัวพันกลีบ) ได้ในที่สุดการเจริญลมปราณกรรมฐาน จึงมิได้มุ่งแค่ให้เห็นแสงแห่งดอกบัวพันกลีบที่จักระที่ 7 เท่านั้น แต่จะต้องทำให้ตั้งมั่นอยู่ที่นั่นอย่างถาวรในที่สุดด้วยถ้าทำได้เช่นนี้ ผู้นั้นจะเป็นคนที่อยู่ในโลกแต่มิได้อยู่กับโลกได้ผู้นั้นจึงมีชีวิตและทำหน้าที่อยู่ในโลก แต่ไม่มีมลทินจากความชั่วร้ายตามวิถีแห่งโลก"การกระทำที่ถูกต้อง" ทางจิตวิญญาณ จึงหมายถึงการกระทำอันเลิศด้วยการเจริญกรรมฐานของผู้บำเพ็ญ และเป็นยอดสุดแห่งสุดยอดของการกระทำเพื่อการหลุดพ้นผู้มีปัญญาแท้จริงล้วนอุทิศครึ่งชีวิตที่เหลือของตนเพื่อการศึกษาธรรม และการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อสร้างความเจริญให้แก่จิตนี่คือวีรกรรมทางจิตวิญญาณของผู้บำเพ็ญทุกกิจกรรมที่นำไปสู่ความรู้แจ้ง คือกรรมโยคะ หรือการกระทำที่ถูกต้องทางจิตวิญญาณวิถีการทำดีอย่างชาวโลกนั้นยาวไกลกว่าจะเข้าถึงการรู้แจ้งการเจริญกรรมฐานเป็นวิถีที่เข้าถึงความรู้แจ้งได้เร็วที่สุดสุวินัย ภรณวลัย